מדיניות פרטיות

אתר gesher-ins.com  בניהולו של גשר ביטוחים בע"מ (להלן: "המפעיל") מכבד את  פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל בכתובת https://gesher-ins.com  (להלן: "האתר") ולכן תפרט להלן את מדיניות הפרטיות באתר.


תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן בו משתמש המפעיל במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מטעמך למדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות").

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים במידה שווה.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר
בעת השימוש שלך באתר, יאסוף המפעיל מידע על תהליך הגלישה שלך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, המועצה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מסירת פרטים לאתר
בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, יתועדו פרטי קריאתך. במדורים ובשירותים נוספים באתר, לדוגמה בדף "צור קשר", תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי תהליך הגלישה במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – ולרבות למטרות המפורטות להלן:
– כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
– כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המפעיל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
– כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
– ליצירת הקשר אתך כאשר קיים צורך בכך;
– לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שישמש את המועצה לצורך כך  לא יזהה אותך אישית;
– לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

Cookies
באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר
אם ברצונך למחוק מרישומי המפעיל מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות בכתובת:gesher.ron@gmail.com בכל מקרה, המפעיל יהא רשאי לשמור כל מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד'.

שינויים במדיניות הפרטיות
המפעיל רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

2020, כל הזכויות שמורות לגשר ביטוחים בע"מ.

 

 

קבלו הצעה עוד היום!